Unga För Unga mot Diskriminering

Projektet drivs av Malmö Mot Diskriminering i samarbete med Möllans Basement och finansieras av MUCF. Det löper under året 2022. Genom projektet får du insyn i hur en antidiskrimineringsbyrå och ungdomsverksamhet fungerar. Tillsammans ska 12 ungdomar bli utbildade och bidra med sina lärdomar och sedan möjlighet att lyfta fram ungas röster kring diskriminering.