Möllans Basement är både en mötesplats och ett nätverk som riktar sig åt ungdomar och unga vuxna i Malmö. Vårt största fokus är att slussa ungdomar till jobb men samtidigt finnas tillgängliga för ungas behov. Möllans Basement har en lokal på området Möllan. På Möllans Basement arbetar vi med 4 viktiga områden: Kunskap, hälsa och social utveckling, mänskliga rättigheter och jämställdhet, hållbar utveckling och ekonomisk utveckling - att unga kommer in i arbetsmarknaden så att de blir självförsörjande.

Möllans Basements har funnits sen 2014 och hjälpt 1000-tals ungdomar.