Möllans Basement är både en mötesplats och ett nätverk som riktar sig åt ungdomar och unga vuxna i Malmö. Vårt största fokus är att slussa ungdomar till jobb men samtidigt finnas tillgängliga för ungas behov. Möllans Basement har en lokal på området Möllan. Öppettiderna är från eftermiddag till natt efter ungdomarnas egna behov och önskemål. På Möllans Basement arbetar vi med 4 viktiga områden: Kunskap, hälsa och social utveckling, mänskliga rättigheter och jämställdhet, hållbar utveckling och ekonomisk utveckling - att unga kommer in i arbetsmarknaden så att de blir självförsörjande.

Möllans Basements har funnits sen 2014 och hjälpt 1000-tals ungdomar.
Om oss / Bakgrund image