Referens
- Möllans Basement når ut till många och ett aktivt och engagerat föreningsliv är viktigt för att Malmös unga ska få en meningsfull fritid men också för att få sociala erfarenheter och färdigheter, och kontakter som öppnar upp dörrar på arbetsmarknaden. Därför är det kul att vi nu ger stöd till Möllans Basement som är en väletablerad verksamhet sedan några år.

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.– Möllans Basement ger unga framtidstro genom sitt betydelsefulla arbete i frågor som rör ungas sysselsättning, arbets- och studieförberedande träning och social gemenskap. De stärker tryggheten i området och är en viktig del av Malmös samhällsutveckling som jag både som politiker och som Malmöbo stödjer helhjärtat.

Roko Kursar (L), kommunstyrelsens förste vice ordförande.