Fältgruppen

Fältarbetet består av våra ledare. Vi är ute tre gånger i veckan för att öka tryggheten i Malmö och för att minska kriminaliteten. Vårt fältarbete ger resultat.

☑️Vi jobbar uppsökande, främjande och förebyggande.
☑️Vi jobbar med individer, våra unga ledare har lärt sig konflikthantering, har ett stark självförtroende och självkänsla för att kunna hantera olika situationer.
☑️Vi har en omvärldsbevakning och vet hur Malmö ser ut, vi vet exakt var ungdomar finns under olika förhållanden och tider.
☑️Konflikter kan uppstå var som helst, därför finns vi på skolgården, hemma hos dig, på gården, på festen, i butiken, vi finns där du behöver oss.
☑️Vi har en direktkontakt med ungdomar och föräldrar.
☑️Vi minskar den psykiska ohälsan i staden, ett arbete som vi brinner för.