Demokratiambassadörer

Under 2022 har vi utbildat 20 stycken demokratiambassadörer med ett långsiktigt arbete.  

Under 2023 projekt åkte vi till Almedalen med unga för att kunna påverka politiker. Almedalsresan föranleds av panelsamtal med politiker och att unga demokratiambassadörer utbildar andra unga om demokrati under en lägervecka.