Alla Har Talang / Tjejdriven

Alla har Talang är ett samarbete med IKF Malmö och finansieras av Allmänna Arvsfonden. Syftet med Alla Har Talang är att ge ungdomar möjlighet att upptäcka sina talanger och styrkor. Vi vill utveckla ungas personliga egenskaper och styrkor, bidra till psykisk hälsa, skapa ett jämställt ledarskap, bygga upp nätverk eller ”broar” och utveckla nya metoder inom arbete med ungdomar. Vi vill bryta stigmatisering av, och fördomar om, ungdomar medutländsk bakgrund i Malmö. Tjejdrivens grupp får möjlighet att ta ytterligare ett steg vidare från de lärdomar och erfarenheter de gjort genom att blir kvar som entreprenörsgrupp hos IKF Malmö och engageras i Alla Har Talang. Tanken är att dessa tjejer/unga kvinnor utifrån sina erfarenheter och kunskaper de erhållit inom ramen för Tjejdriven nu som mentorer hjälpa andra unga med att utveckla sina affärs- eller projektidéer.