Aktion Som Metod

Aktion som Metod är ett barnrättsprojekt som finansieras av Allmänna Arvsfonden och ett ssom drivs av Malmö Mot Diskriminering . Målet är att lyfta barn och ungas upplevelser av diskriminering och testa samt finna metoder för att synliggöra strukturell diskriminering. Under våren 2021 har det bildats ett Expertråd som består av unga tjejer från Möllans Basement som  samverkar med projektet. Det är en samverkan som är baserad på ömsesidigt lärande. Aktion som Metod har erbjudit expertråd en rättighetsbaserad utbildning och fått ta del av varje deltagares berättelse, erfarenheter,  insikter om diskriminering.