Hanna Yahia
Ledare

Jag är ledare på Möllans Basement för att jag vill hjälpa ungdomar med deras psykiska ohälsa.

Namn: Hanna Yahia 

Ålder: 21 år 

Plugg: Account manager och jobbar som stöd assistent inom LSS. 

"Jag är ledare på Möllans Basement för att jag vill hjälpa ungdomar med deras psykiska ohälsa. Visa att det finns andra riktningar i livet och kunna vara en förebild."